GIGANTICKÝ PODVOD PÁCHANÝ NA JAZYKU SLOVANŮ

Co ti asi mohli říci o ruské vědě? Říkali to takto – ve středověkém Rusku neexistovala státnost, vypůjčili si ji od Němců. Když se ale podíváme do 9 a 10 stol. státnost už jsme měli. Němci nikoli. Nemohli jsme ji převzít z jednoho důvodu, jednoduše tam neexistovala. Že bychom převzali písemnictví od Němců? Jak jsme od nich mohli převzít písemnictví, když ve chvíli, kdy přišli, žádné písemnictví neměli?!

Top