NAVIGOVALI VIKINGOVÉ POMOCÍ KRYSTALŮ?

Pradávná pověst zmiňuje, že Vikingové používali speciální krystaly jakožto optické kompasy k navigování na svých cestách, když nebylo dostatek slunečných dnů. Přestože žádný z těchto údajných “slunečních kamenů” nebyl nikdy nalezen na archeologických nalezištích Vikingů, krystal objevený v jednom britském vraku lodi může dokázat, že kameny opravdu existovaly. Potápěči v současné době nalezli krystal ve vraku lodi Alderney, která se potopila poblíž Chanell Islands v roce 1592...

:::film::: VIKINGOVÉ

Velkoformátový dokumentární film podává obsažný portrét Vikingů, zkoumá jejich historický a kulturní vliv, technologické a vědecké úspěchy a ukáže Vám jejich dobrodružství na územích, kde se usídlili a která probádali. Detailní, počítačem zpracované obrázky a mapy demonstrují, jak Vikingové putovali na jih i východ od Skandinávie, Švédy dobývající území dnešního východního Ruska, Dány obsazující dnešní francouzskou Normandii a mnohé z britských ostrovů.

Vikingy navigoval kámen, kompas nepotřebovali

LONDÝN | Vikingové, legendární mořeplavci, kteří dokázali doplout k americkým břehům dávno předtím, než se do Evropy dostal kompas, používali zřejmě k navigaci průhledný minerál kalcit. K tomuto závěru dospěl mezinárodní výzkumný tým, který teď výsledky svého bádání zveřejnil v časopise Proceedings of the Royal Society A.

Stránky

Top