VIKLANY (balanced rocks)

Množství pokusů o pochopení smyslu megalitických staveb napovídá, že známé skutečnosti je zapotřebí doplnit. Empiricky jsem dospěl k závěrům, že ono „doplnění“ nejsou žádné maličkosti, ale současnou vědou opomíjené přírodní zákony. Zní to neuvěřitelně, znal snad člověk v dávné historii přírodní zákony lépe než současná civilizace? To jistě neznal, ale věděl jak mezi kontinenty komunikovat.

Top