Sever Slovenska je zdravší ako juh

Chcete vedieť, v akom prostredí bývate, aké škodliviny alebo priaznivé látky môže obsahovať podzemná voda či pôda vo vašom okolí? Alebo aká je relatívna úmrtnosť na onkologické a srdcovo-cievne choroby vo vašom meste či obci? Jednotlivci i obce, ktoré chcú o tom informovať svojich obyvateľov, to môžu zistiť cez mapy, ktoré vypracoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v rámci projektu spolufinancovaného z EÚ o vplyve geologickej zložky životného prostredia na zdravie obyvateľov. www.geology.sk/geohealth

Potraviny na pranýři

Pranýř býval umístěn na veřejném místě a byli k němu připoutáni nepoctiví občané. K webovému pranýři, na kterém se právě nacházíte, jsou připoutány potraviny, u kterých byl porušen některý z požadavků potravinového práva. Každý, kdo navštíví tento web, může tyto informace využít pro svoji potřebu, například již při svém nejbližším nákupu...

Top