Zem krásna a neznáma 7.

"Nie Zem patrí človeku, ale človek patrí zemi." Túto vetu vyslovil v USA pred vyše storočím indiánsky náčelník Sediaci býk. Nik ho nepočúval...

Zem krásna a neznáma 6.

Pokračovanie francúzskeho dokumentu fotografa Yanna Arthusa Bertranda o prírode a o vplyve človeka na ňu. Ďalšia časť hovorí o problémoch morí na našej planéte.

Zem krásna a neznáma 5.

Pokračovanie francúzskeho dokumentu fotografa Yanna Arthusa Bertranda o prírode a o vplyve človeka na ňu. Ďalšia časť hovorí o problémoch morí na našej planéte.

Zem krásna a neznáma 4.

Pokračovanie francúzskeho dokumentu fotografa Yanna Arthusa Bertranda o prírode a o vplyve človeka na ňu. Ďalšia časť hovorí o hospodárení s vodou na našej planéte.

Stránky

Top