Slunce se v květnu stane kvadrupolárním (VIDEO)

Změny na Slunci v plném proudu - oficiální zpráva Japonské národní observatoře praví, že k přepólování slunečních pólů, k němuž dochází pravidelně každých 11 let, nyní proběhne asi o rok dříve. A dále - zpráva konstatuje, že se mění normální magnetická konfigurace Slunce - bude odlišná od normální bipolární konfigurace. V japonské tiskové zprávě to výslovně není řečeno, ale odborníci vyvozují, že Slunce se v květnu stane kvadrupolárním (čtyřpólovým).

Top