Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZÁMOCKÝ SLNOVRAT - zimný festival výprav za poznaním

"Niekedy sa pred nami objavia nové veci akoby sčista-jasna, a neuvedomujeme si to množstvo krokov, ktoré sme museli urobiť, aby sa nám otvorili...
Je to Sled udalostí.
Hlas, ktorý nemôžeme ignorovať.
Dnes ľudia počujú toto volanie omnoho silnejšie.
A my by sme boli radi, keby vás „sled udalostí“ priviedol 10. decembra na Zvolenský zámok."
Sokol, zakladateľ festivalu


Zväčšiť mapu
Stĺpová sieň Zvolenského zámku: Celodenné vstupné 5€ 10:00-10:05 Zahájenie - Dušan Holík "Duša fujary" 10:05-10:40 Marie Kučerová "Elementy Zeme s podobenstvom Gaie, ktorá otvára nám náruč, aby zasiala semienko nového života v nás" 10:40-11:40 Peter Vyšehradský "Démoni, energetickí paraziti a obrana pred nimi" 11:40-13:00 František Nagy "Zdravie, peniaze a uvedomelosť" 13:00-14:30 Mirek Hrabica "O léčení (i zrání) lidí a předávání (i odebírání) životní síly" 14:30-15:00 Falung Gong "Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť" 15:00-16:00 Marcel Matisko "Skúsenosti z regresnej terapie a predpôrodnej prípravy: Prenatálne obdobie, ako mapa nášho života" 16:00-17:00 M. Valentovič "2012. Kam smerujeme, k vzostupu alebo k úpadku?" 17:00-18:00 Milan Šupa "Čistota v myslení a konaní" 18:00-19:00 Vstup voľný Manželia Ondejčíkoví "Cesty čaju" TOMBOLA 19:00-19:15 Vstup voľný Femina Fortis " brušné tance" Kaplnka Zvolenského zámku: Vstupné 5€ 19:45-21:15 Maok "Láskavý koncert" Nádvorie Zvolenského zámku: Vstup voľný 21:15-21:30 Záver - Vir Fortis "Šermiari"

Vstupenky je možné zakúpiť v deň podujatia:
Celodenný lístok na prednášky v Stĺpovej sieni: 5€ Dôchodcovia, ZŤP a deti od 6 do 15 rokov: 2€
Lístok na Maokov koncert v Kaplnke: 5€ Dôchodcovia, ZŤP a deti od 6 do 15 rokov: 2€
Návštevníci v dobových kostýmoch a deti do 6 rokov: ZDARMA UŽ NIE JE MOŽNÉ REZERVOVAŤ VSTUPENKY, ZAKÚPITE ICH PRIAMO NA MIESTE 10. 12.

Prednášajúci a hostia festivalu


Dušan Holík a Duša Fujary

10:00-10:05 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Fujara – kráľovná pastierskych ľudových hudobných nástrojov je už mnoho rokov predmetom výskumov a odborných článkov etnografov a muzikológov zo Slovenska a čoraz viac aj zo zahraničia. Tento jedinečný hudobný nástroj je mojim spoločníkom celý život a výroba aj hra na fujare a šesťdierkovej pastierskej píšťalke, ktorá k nej neodmysliteľne patrí, má v mojej rodine silnú tradíciu. Fujara mi dala počas môjho života mnoho a prišiel čas, keď som sa rozhodol, že jej tento dlh aspoň sčasti vrátim. Moje vyznanie venujem Vám všetkým, ale hlavne starému „ňaňkovi“, ktorý mi do duše vštepil lásku k horám, ľudovej piesni a rodnému kraju pod Poľanou.
www.dusafujary.org

Miroslav Hrabica

13:00-14:30 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Motto: Léčitel je Bohem rozechvívaná struna, která promlouvá k srdcím všech lidí. Člověk hraje v moll či dur. Léčitel musí vystihnout všechny jeho tóny a sladit hru duše i těla jako dobrý orchestr. Až je to hotové, tak člověk od léčitele odchází s klidem v duši a touhou být lepší. Téma: "O léčení (i zrání) lidí a předávání (i odebírání) životní síly" Obsah: Liečenie ľudí ako forma služby druhým. Vytváranie duchovnej i energetickej ochrany. Masáž ako zdroj nových síl. Ako sa na masáž pripraviť, v priebehu masáže chovať a taktiež čo urobiť po nej z pohľadu chorého i maséra. Ukážky niektorých masážnych postupov. Pohladenie slovom.
www.hrabica.cz CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.

Marie Kučerová Art Mehrid

10:05-10:40 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Téma: "Elementy Zeme s podobenstvom Gaie, ktorá otvára nám náruč, aby zasiala semienko nového života v nás" Jsou všude kolem nás - doslova nás obklopují... přes den i v noci. Ve dne to jsou víly, elfinky a v noci jsou to noční motýly - Večernice, co létají kolikráte v malé bublince. Jsou hraví a úžasní. Jsou to naši rádci, léčitelé, doktoři i kamarádi. Milují volnost, smích, zpěv. Jsou to malý uličníci a neposedové, ale vždy jsou nám na blízku a stačí je jen zavolat. Rádi pomáhají. Aby nám lidem mohli více pomoci nechali se utvořit, jak skutečně vypadají. Tak se k nám dostávají snadněji a s vyšší sílou pomoci. To znamená, že každá postavička víly je prostoupená duchem svatým a přes ní prochází čistá nepodmínečná láska Boží a vesmírná. Tím svět víl zahájil pomoc ekologickou pro Zemi a pomoc nám lidem v našich vztazích a našich emocích... www.maryloveangel.com

Alenka a Vladimír Ondejčíkoví

18:00-19:00 hod STĹPOVÁ SIEŇ Odovzdávanie cien ČAJOMIL ROKA Pred vyše 20 rokmi (1988) položili základy Bonsai centra Nitra a Čajovne dobrých ľudí, ktoré dodnes vedú. Majú radi vôňu diaľok, dobrý čaj, hory, krásne stromy, pôvabné kamene, filozofiu starých kultúr i tradície našich predkov. Zo svojich študijno-obchodných ciest do Ázie si prinášajú mnoho neopakovateľných zážitkov, fotografií i študijného materiálu, z ktorých vychádzajú vo svojich prednáškach, vystúpeniach, početných článkoch i v magazíne Bonsaj a čaj. Pripravujú niekoľko knižiek o čaji, bonsajoch a japonských záhradách a cestách za poznaním. A samozrejme na každej svojej ceste sa snažia zabezpečiť, aby do Čajovne dobrých ľudí prišli ďalšie nové, veľmi kvalitné čaje. Ich početné aktivity nájdete i na týchto stránkach. K najvýraznejším patrí organizácia medzinárodnej výstavy bonsajov, suiseki a čaju Bonsai Slovakia, ktorú organizujú od roku 1997 každoročne v jednom z hlavných pavilónov výstaviska Agrokomplex v Nitre. Obľúbené sú i každoročné Nitrianske čajové dni a Nitrianske bonsajové dni, Nitrianska bonsajová škola... RNDr. Vladimír Ondejčík Vyštudoval matematiku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako profesor matematiky na gymnáziu v Nitre a s veľkým záujmom viedol matematickú triedu talentovaných žiakov. Napriek tomu, že túto prácu mal veľmi rád, začal sa profesionálne venovať bonsajistike a čaju. Spolu s manželkou vedie Bonsai centrum Nitra, Čajovňu dobrých ľudí a pracuje aj ako prezident Slovenskej bonsajovej asociácie. RNDr. Alenka Ondejčíková Vyštudovala biológiu so špecializáciou na fyziológiu človeka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre v laboratóriu mikromanipulácií. No čoskoro svoju pozornosť i výskumnícke sklony, upriamila na štúdium účinkov pôsobenia čaju na zdravie človeka, i na duchovné aspekty harmonického rozvoja osobnosti. Zaoberá sa bonsajistikou i odkazom východných kultúr. Alenku a Vladimír a Ondejčíkových môžete lepšie spoznať aj z ich rozhovorov, ktoré boli publikované vo viacerých médiách.
www.e-tea.eu

Maok

19:45-21:15 hod KAPLNKA
Motto: "V tomto chaose sa snažím riadiť svojim srdcom. Nepoznám lepší kompas. A niekedy, keď sa naozaj neviem rozhodnúť, tak si poviem "nevyskúšaš - nevieš", čo ale nie je vždy bezpečné. Ale na druhej strane, čo je bezpečné? Iba truhla zakopaná hlboko v zemi. Je to jedno veľké dobrodružstvo, neviem dopredu, ako to všetko dopadne. Ale radšej umrieť v boji, ako zhniť v tej truhle! :-)" Hudobník, multiinštrumentalista, skladateľ filmovej a divadelnej hudby. Desať rokov vytvára improvizovanú hudbu s etnickými a experimentálnymi prvkami, ku ktorej pozýva hostí voľne združených v skupine Svetloleť. Na kolene nahral a vydal trinásť albumov. Skladal hudbu do filmov Juraja Jakubiska (Bathory), prírodovedca Tomáša Hulíka a filmára - cestovateľa Pavla Barabáša (Premeny Tatier, Tatry zamrznuté v čase, Bhután, Ticho nad oblakmi). Robí hudbu k divadelným a tanečným inscenáciám, koncertuje na Slovensku a v Česku.
www.maok.net CEZ OKNO dosiaľ zazneli tieto autorove pesničky.

Mgr. Marcel Matisko

15:00-16:00 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Príroda mu učarovala už v detstve. Najskôr ju skúmal laicky, neskôr vedecky, s čím súvisí aj jeho publikačná činnosť. Počas štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave si uvedomil, že ochrana prírody sa začína u človeka – jednotlivca. Svoju pozornosť zameral týmto smerom a začal sa viac venovať psychológií, ktorá bola do vtedy jeho druhým veľkým záujmom a začal študovať regresnú terapiu. Téma: "Skúsenosti z regresnej terapie a predpôrodnej prípravy: Prenatálne obdobie, ako mapa nášho života"
www.marcelmatisko.sk CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.

Mgr. František Nagy

11:40-13:00 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Téma: "Zdravie, peniaze a uvedomelosť" Koncept alternatívneho výmenného peňažného systému v komunitách kdekoľvek na svete... Uvedomelosť versus používanie peňazí... • Najrevolučnejším objavom MUDr. Ryke Geerd Hamera bola nepochybne Germánska nová medicína, ktorá je komplexným medicínskym systémom založeným na prírodovedeckých základoch a dôkaznom bremene opakovateľnosti priebehu ochorení. Ide o mapu v pravom slova zmysle. Na báze prírodovedeckých zákonov opisuje bio-logické fungovanie živých organizmov, do čoho zapadajú aj ochorenia. Je to prvá lekárska veda, ktorá vníma človeka v súvislostiach a ako celok. Z vedeckého pohľadu nás člení na úroveň duše-mozgu-orgánu, zároveň nás poníma v súvislostiach a ako jednotný celok. GNM konzultant, lektor, absolvované odborné školenia GNM: • Germánska nová medicína: Nádory a nekrózy (Barnai Robertó) • Germánska nová medicína: Psychické a afektívne poruchy (Doc. Helmut Pilhar) • Germánská nová medicína pre konzultantov a lektorov (Francois Leduc)
http://gnm.webnode.sk/ CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.

Milan Šupa

17:00-18:00 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Som členom Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti, ktoré sa prostredníctvom rôznych aktivít snaží o obrodenie našej spoločnosti. O obrodenie v zmysle skutočných a pravých hodnôt. O obrodenie v zmysle znalosti a rešpektovania univerzálnych Zákonov, činných vo stvorení. Mojou doménou je predovšetkým publikačná činnosť, či už v rôznych printových médiách, ale hlavne na rôznych stránkach na internete. Téma: "Čistota v myslení a konaní" Čistota je jedným z troch pilierov, na ktorých stojí toto univerzum. Nerešpektovanie tejto požiadavky je jednou z hlavných príčin, prečo žiaľ náš svet speje ku kolapsu. V prednáške sa budeme venovať okrem iných podnetných vecí i tomu, ako tento kolaps zvrátiť, alebo ho aspoň eliminovať na čo najmenšiu možnú mieru.
http://kusvetlu.blog.cz/ CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.

M. Valentovič

16:00-17:00 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Člen redakčnej rady časopisu Pre Slovensko (www.pre-slovensko.sk). Časopis vychádza od roku 2007 a je zameraný na šírenie poznania o duchovných hodnotách a súvislostiach v spoločnosti. Téma: "2012. Kam smerujeme, k vzostupu alebo k úpadku?"Naša spoločnosť dnes. • Je dnešný vývoj prirodzený? • Aké sú skutočné potreby človeka, ktoré by viedli k vnútornému naplneniu? • Ktorá cesta vedie k pravému vzostupu jednotlivcov a národov? • Sme na prelome dôležitých zmien? Ako sa s tým môžeme vysporiadať?
www.pre-slovensko.sk

Peter Vyšehradský

10:40-11:40 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Mojím cieľom je vzdelať ľudí, a prispieť tak k expanzii vedomia, pretože žiť vo svete so zakrpatenou spirituálnou stránkou sa už nedá zniesť a viedlo by to ku katastrofe. Našťastie preto už nie som v tomto presvedčení zďaleka sám a budem rád zdieľať a rozširovať svoje poznatky s ostatnými. V súčasnej dobe sa mi podarilo nadobudnúť veľmi podnetnú spoluprácu s internetovou stránkou cez-okno.net, kde sa objavilo niekoľko mojich článkov. Táto spolupráca ma priviedla až k účinkovaniu na festivale Slnovrat a dúfam, že ešte veľa do budúcnosti prinesie. Vesmír je skutočne oveľa farebnejšie miesto než sme si kedy mysleli, len naša realita má v sebe strašne veľa neviditeľných "odbočiek" a síl. V súčasnosti keď odtajňovanie informácií v tomto smere prebieha skutočne závratnou rýchlosťou, to každým dňom platí viac a viac, ľudia musia pochopiť, že to čomu kedysi hovorili "nadprirodzené" je úplne normálne, prírodného pôvodu, tak ako zvieratá alebo rastliny. Akurát úplne iného druhu a formy.
Téma: "Démoni, energetickí paraziti a obrana pred nimi" CEZ OKNO dosiaľ vyšli tieto autorove články.

Falun Gong

14:30-15:00 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Falun Gong (nazývaný aj Falun Dafa) je starobylá kultivačná metóda na zušľachťovanie mysle, tela a ducha, ktorá zbližuje ľudí mnohých národností, pôvodu a všetkých vekových kategórií. Jej žiaci sa snažia viesť harmonický, nesebecký a ohľaduplný život, ktorý by bol v súlade so základnou povahou a princípmi vesmíru, ktorými sú Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť.

www.falungong.sk

Vir Fortis

21:15-21:30 hod NÁDVORIE
Skupina sa venuje bojovému šermu podľa manuscriptov starých majstrov ako boli Talhoffer, Lichtenauer a mnohí ďalší. Taktiež sa venujeme aj scénickému šermu, s ktorým vystupujeme. Ďalej skupina ponúka dobové aj orientálne tance, sokoliarstvo ladené do obdobia stredoveku, netradičné ohňové šou, dobový život v našom veľkom prenosnom historickom tábore a neposlednej rade aj streľbu z lukov, kuší a prvých paľných zbraní.

http://virfortis.eu/

Femina Fortis

19:00-19:15 hod STĹPOVÁ SIEŇ
Tanec Tribal (angl. tribe = kmeň) - znamená doslovne „kmeňový tanec“. Základom štýlu sú folklórne tance mnohých východných kultúr, k nemu sa pridávajú aj prvky flamenca, kabaretného tanca, rôznych moderných štýlov... Stále sa vyvíja, tanečnice pridávajú vlastné nápady. Vďaka tejto fúzii je tribal veľmi moderným tanečným štýlom. Jeho ideou bolo ukázať ženskú krásu a silu. Je to hlavne tanec žien pre ženy. Skupina je kmeňom, v ktorom nie je miesto pre konkurenciu. Všetky členky majú byť rovnocenné. Dôraz tanca je najmä na sile, dôstojnosti, moci a zmyselnosti ženy. Pohyby pôsobia jednoducho, ale vyžadujú si hrdé držanie tela, napätie až do končekov prstov, tanečnú rutinu. Tieto návyky možno nadobudnúť iba pravidelným intenzívnym cvičením. Špecifikom tanca je dorozumievanie pomocou internej neverbálnej komunikácie, tzv. signálmi. Sú to malé, takmer nepatrné pohyby, vopred signalizujúce nasledujúci tanečný prvok. Vďaka znakom a vizuálnej komunikácií môže celá skupina tancovať spolu a naraz, aj keď sa nejedná o vopred vymyslenú choreografiu. Týmto sa každý tanec stáva spontánnym, spoločne prežívaným a neopakovateľným.

http://feminafortis.weebly.com/

Predajcovia a vystavovatelia


Ing. Zuzana Dlhopolcová - DAMARA www.damara.sk Ing. Peter Nemec - IPN data www.DrAlter.sk Dušan Holík - DUŠA FUJARY www.dusafujary.org Marie Kučerová - MARY ANGEL www.maryloveangel.com Rastislav Hriňák - MERKABA www.merkaba.eu.sk Projekt - POHAN www.pohan.sk Veštica IRIS Tarotové karty, I-Ťing, Runy, Kyvadlo, Astrológia, Numerológia, Rodinné konštelácie

Predajcovia a vystavovatelia, ozvite sa na adrese yezid@cez-okno.net


Partneri festivalu


Mediálni partneri festivalu


 bAINA - Brána k duši Iné správy - Portál nezávislých zdrojov informácií RAADMA - Digitálna reklama KAM DO MESTA KEDY KAM Najväčšia výstava v Košiciach Eldhwen-Ezoterika

Podporte výpravy za poznaním, ozvite sa na adrese yezid@cez-okno.netSúvisiace:

O NÁS http://www.cez-okno.net/o-nas Editoriál: Spoločne! http://www.cez-okno.net/clanok/magazin-2009/editorial-spolocne Svetlo tíško letí tmou... http://www.cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/svetlo-tisko-leti-tmou Editoriál: Quo Vadis? http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-quo-vadis ZIMNÝ SLNOVRAT 2010 (klip) http://www.cez-okno.net/clanok/akcie-cez-okno/slnovrat-2011-videopozvanka Editoriál: Sedem divov internetového sveta http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-sedem-divov-internetoveho-sveta

exkluzívne.cez.okno
Sekcie: 
október 04, 2011 23:23 popoludní
Top