ZÁLEŽITOST S ADAMOVÝMI MIMOZEMSKÝMI GENY

Podle čího obrazu byl stvořen Adam, prototyp moderního člověka - homo sapiens? Bible uvádí že Elohim tehdy řekl: “Udělejme člověka ke svému obrazu, podle své podoby...” Máme-li však akceptovat podmíněné vysvětlení záhadného vzniku speciální sady lidských genů, nabídnuté vědou po ukončení projektu lidského genomu v polovině února, pak je za vše zodpovědná skupina baktérií!

Editorial: WHAT IF IT´S TRUE??

I hang on every word, there was no other way – the books of Zecharia Sitchin are of that type, I read them in one breath. After a while I wasn´t if I mind that what I read is written in such a bewitching way that it isn´t even trying to look like a hypothesis. It was the most fantastic story of all the real stories lying in front of me – THE STORY OF THE EARTH!

Editoriál: A ČO AK JE TO PRAVDA?!

Hltal som každé slovo a nedalo sa inak – knihy Zechariu Sitchina sú už skrátka také – na jeden dúšok. Po chvíli som už neriešil, či mi vadí, že to čo čítam, je prezentované tak uhrančivo, že sa ani len nesnaží tváriť ako hypotéza – predo mnou ležal „najfantastickejší zo všetkých skutočných príbehov“ – PRÍBEH ZEME!

Zecharia Sitchin: VÝPRAVY DO MYTICKÉ MINULOSTI V.

V roce 1869 učinili mexičtí rolníci prazvláštní objev. Rozpaky, které vyvolal, zřetelně budí ještě dnes. Můj příběh, který o něm vypráví, zahrnuje dvě muzejní návštěvy, zmizelého slona a náhlý „skok víry" jednoho astronauta.

Stránky

Top